Fitness Center

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị nhằm phục vụ nhu cầu luyện tập, nâng cao sức khỏe của quý khách.
  • Vị trí: Trong khuôn viên khách sạn
  • Giờ mở cửa: 6:00 – 22:00

TOP

Facebook chat