Fitness Center

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị nhằm phục vụ nhu cầu luyện tập, nâng cao sức khỏe của quý khách.
  • Vị trí: Trong khuôn viên khách sạn
  • Giờ mở cửa: 6:00 – 22:00

TOP

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN - KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH MỘC CHÂU


Địa chỉ: Tiểu khu Nhà nghỉ, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, ViệtNam.


Mã số thuế: 5600128057-042


Thư điện tử: info@mocchau.muongthanh.vn


Điện thoại: (+84 22) 225 8886Facebook chat